ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

  • All
  • Event
  • news

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา 2020 🔸

รายละเอียด →

พิธีมอบไทด์ประดับเข็ม วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

รายละเอียด →

FUTURISTIC MUSIC CONTEST SPECIAL​

รายละเอียด →

ประกาศ🔰สั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกระเบียบได้กับสโมสรนักศึกษา

รายละเอียด →

ประกาศรับสมัคร🔰 บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

รายละเอียด →

workshop online

รายละเอียด →

ประกาศ 🔰การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT) ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด →

Online course

รายละเอียด →

workshop ZOound สวนเสียง

รายละเอียด →

เวทีเสวนา Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ

รายละเอียด →

งานแสดงดนตรี เปียโนร้องเพลง วงดนตรีไหมไทย

รายละเอียด →

Japan field trip Music Engineering 2019

รายละเอียด →

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top