ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมหลัก

Japan field trip Music Engineering 2019

รายละเอียด →

oversea training Japan

รายละเอียด →

งานรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 สจล. (13 พฤศจิกายน 2019 )

รายละเอียด →

สัมภาษณ์ TCAS Portfolio

รายละเอียด →

กิจกรรมอื่นๆ

workshop online

รายละเอียด →

Online course

รายละเอียด →

workshop ZOound สวนเสียง

รายละเอียด →

เวทีเสวนา Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ

รายละเอียด →

งานแสดงดนตรี เปียโนร้องเพลง วงดนตรีไหมไทย

รายละเอียด →

คอนเสิร์ต Beethoven Symphony no.9 – Finale (Ode to Joy )

รายละเอียด →

IMSE New Year Party

รายละเอียด →

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top