ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

  • All
  • Event
  • news

รับสมัคร TCAS รอบ 1 Portfolio

รายละเอียด →

IMSE Open House 2022

รายละเอียด →

InfoComm Southeast Asia 2022

รายละเอียด →

ค่านิยมองค์กร kmitl fight

รายละเอียด →

ขอแสดงความยินดีกับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดดนตรี International Year of Sound 2020-2021

รายละเอียด →

#ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 🎹🎼

รายละเอียด →

Clubhouse sound​ engineering​ 🎹🎼

รายละเอียด →

ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

รายละเอียด →

ประกาศช่องทางการติดต่อสื่อสารพิเศษในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

รายละเอียด →

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ร่วมต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด →

บริษัท Yamaha Music Thailand เข้าเยี่ยมชม

รายละเอียด →

ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงาน

รายละเอียด →

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top