ข่าวประชาสัมพันธ์

InfoComm Asia 2024

รายละเอียด →

ประกาศการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียด →

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด KMITL SONG Writing Contest

รายละเอียด →

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ที่สนใจหลักสูตรเทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์ ( creative arts and technology )

รายละเอียด →

IMSE Short Course Dolby Atmos Pro Tools Mixing

รายละเอียด →

ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

รายละเอียด →

ประกาศช่องทางการติดต่อสื่อสารพิเศษในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

รายละเอียด →

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ร่วมต่อต้านการทุจริต

รายละเอียด →

บริษัท Yamaha Music Thailand เข้าเยี่ยมชม

รายละเอียด →

ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงาน

รายละเอียด →

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์ Clearing House วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม โควตา สอวน.

รายละเอียด →

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 Portfolio โครงการ สอวน. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

รายละเอียด →

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top