ขอแสดงความยินดีกับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดดนตรี International Year of Sound 2020-2021

   เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตได้จัดการแข่งขันประกวดการทำเพลงดนตรี ออนไลน์ Futuristic Music Contest ครั้งที่ 5 ซึ่ง ในปีนี้มาพร้อมกับโจทย์ Sound of the world เพื่อคัดเลือกผลงานที่เข้าตาคณะกรรมการ ส่งเข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ International Year of Sound 2020-2021 จัดขึ้นโดย International Commission for Acoustic

   ในปีนี้ เราได้คัดเลือกตัวแทนจากประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดใน หมวด STANZAS (การประพันธ์เนื้อร้อง) ทั้งหมด 3 ทีม ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย ประเภทวง 2 ทีม และ ประเภทเดี่ยวอีก 1 ทีม ได้แก่

   วง DS.RU.Acapella จากโรงเรียนสาธิตรามคำแหง
   วง The 1852 จากโรงเรียน กรุงเทพคริสเตียน
   นายศุภวิชญ์ ไหมดี จากโรงเรียนหอวัง

DS.RU.Acapella

The 1852 

นายศุภวิชญ์ ไหมดี

ในการประกวดครั้งนี้ มีผลงานเข้าประกวด หมวด STANZAS ทั้งหมดมากกว่า 50 ผลงาน จาก 16 ประเทศทั่วโลก และเมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมาทางผู้จัดการประกวดได้ประกาศผลผู้ชนะ ดังนี้

    1. Italy (Florence) – class 3°E – School: IC “Puccini”
    2. Spain (Besalù) – Roger Cortés, Laia Cuesta, and Coral Coll – School: Institut Escola Salvador Vilarrasa
    3. Spain (Valladolid) – Leader Alba Sánchez Domínguez – Class 3rd D/E.S.O. – School: I.E.S. La Merced

Special Mention (รางวัลชมเชย)

Egypt – School:EBIS (Egypt British International School)

Greece – School: 5° Senior High School – 1° Technical School of Corfù

Italy – School: IC Puccini

Italy – School: Istituto Salesiano dell’Immacolata

Portugal – School: Manteigas

Russia – School: School 46

Serbia – School: British International School

Spain – School: I.E.S. La Marced

Spain – School:Cisneros

Thailand – School: The demonstration school of Ramkhamhaeng University – DS.RU. Acapella

Thailand – School: Bangkok Christian College – The 1852

Thailand – School: Horwang School – Supawit

USA – School: home school

โดยตัวแทนจากประเทศไทยทั้ง 3 ทีม ได้รับรางวัล Special Mention หรือรางวัลชมเชย จากทางผู้จัดการประกวด ทางวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ขอแสดงความยินดีกับทางน้อง ๆ ด้วยนะครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ International Year of Sound (sound2020.org)

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top