ประกาศการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาอะคูสติกส์และเทคโนโลยีสื่อประสม (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

❗สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่❗
——————————————————————————————————-
——————————————————————————————————-

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top