บริษัท Yamaha Music Thailand เข้าเยี่ยมชม

บริษัท Yamaha Music Thailand เยี่ยมชมการเรียนการสอนและงานวิจัย วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
โดย ดร. พีรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
และ Mr. Jin Katagiri Vice President
Yamaha Music Thailand

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top