งานแสดงดนตรี เปียโนร้องเพลง วงดนตรีไหมไทย

 

งานแสดงดนตรี เปียโนร้องเพลง วงดนตรีไหมไทย 
อำนวยการเพลงโดย อ.ดนู ฮันตระกูล ท่านเป็นหนึ่งในผู้ให้กำเนิดวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต พระจอมเกล้าลาดกระบัง

นักศึกษาของวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตร่วมทำระบบเสียง กำกับดูเเลโดยอาจารย์ บอย ประทีป
กำหนดการแสดง
: 16 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 14.00 น.

สถานที่ : หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top