Dolby Atmos Pro tools Mixing Course

หลักการและเหตุผล

          Dolby Atmos คือการจำลองระบบเสียงให้ผู้ฟังมีการรับรู้ได้ยินเสียงต่างๆเหมือนธรรมชาติมากที่สุด โดยการเพิ่มจำนวนลำโพงในตำแหน่งต่างๆ  จากเดิมที่เป็นแค่ซ้าย-ขวา ให้กลายเป็น ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง ตรงกลาง เสียงต่ำ รวมถึงลำโพงด้านบน เป็นหนึ่งในระบบเสียงที่เรียกว่า Immersive Sound มีการทำนายว่าจะเป็นระบบเสียงใหม่ล่าสุดในอนาคต ที่จะมาแทนที่ระบบเสียงสเตอริโอแบบเดิม โดย Dolby Atmos จะมีข้อดีกว่าระบบ immersive อื่นๆคือ เมื่อเรามิกซ์ไฟล์ Atmos Master (7.1.4) สำเร็จเรียบร้อย ไฟล์นี้สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองโดยอัตโนมัติให้
Playback ได้ในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น

          Stereo 2.0

          Surround 5.0, 7.0, 5.1, 7.1

          Atmos 5.1.2, 7.1.2, 7.1.4, 9.1.6, 11.1.10

          หรือแม้แต่ฟังจาก Headphone  ทั่วไป (Stereo Binaural)

          ในปัจจุบันการมิกซ์ระบบ Atmos ที่ใช้กับ ภาพยนตร์ หนังซีรี่ส์ สารคดี หรือเพลง จะใช้โปรแกรม Pro Tools และ Dolby Renderer เป็นส่วนใหญ่   จึงอยากให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ที่เป็นมาตรฐานการทำงานแบบสากล

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน

สังกัด วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต          สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

อีเมล์  pitak.th@kmitl.ac.th            เบอร์โทรศัพท์ 089-699-1135

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.     ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจโครงสร้างของระบบ 3D Immersive Sound โดยให้ความสำคัญที่ Atmos Music

2.     ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมิกซ์เพลงในเวอร์ชั่น Dolby Atmos โดยใช้ Pro Tools กับ Dolby Renderer ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีคุณภาพ พร้อมสำหรับ Apple Music Streaming
Service
ซึ่งเป็นวิธีการมิกซ์เสียงพื้นฐานหลักในการใช้ DAW อื่นๆ

3.     ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาใช้ในการมิกซ์และพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้

 

กลุ่มผู้อบรมเป้าหมาย

กลุ่ม sound engineer , music producer , ศิลปินและอาจารย์สอน music technology, sound for game, sound for film และกลุ่มผู้สนใจในระบบ immersive

 

สถานที่ดำเนินโครงการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคาร
/ห้อง วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
จะกำหนดตามความเหมาะสม

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

จัดการอบรม จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 8 ชั่วโมง รวมเป็น 48 ชั่วโมง
ดังนี้

          ครั้งที่1 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566       เวลา 9.00 ถึง 12.00 และ เวลา 13.00 ถึง 18.00

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566    เวลา 9.00 ถึง 12.00 และ เวลา 13.00 ถึง 18.00

ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566    เวลา 9.00 ถึง 12.00 และ เวลา 13.00 ถึง 18.00

ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566    เวลา 9.00 ถึง 12.00 และ เวลา 13.00 ถึง 18.00

ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566    เวลา 9.00 ถึง 12.00 และ เวลา 13.00 ถึง 18.00

ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566    เวลา 9.00 ถึง 12.00 และ เวลา 13.00 ถึง 18.00

 

ระดับการศึกษาและคุณสมบัติที่ผู้สมัครเข้าอบรมควรจะมี

       1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh (Intel หรือ M1) เท่านั้น และหูฟังที่ได้มาตรฐาน

        2. สามารถมิกซ์เพลงได้เป็นอย่างดี ถ้าเคยมิกซ์ระบบSurround หรือ Dolby Atmos มาแล้วจะยิ่งดี

        3. มีโปรแกรม Pro Tools รุ่นStudio (Trial Free 1เดือน หรือเช่า EDU Subscription เดือนละ 10 USD) และโปรแกรม Dolby
Production Suite (Trial Free 90วัน หรือซื้อ Perpetual education price 99 USD) ติดตั้งในเครื่อง computer พร้อมใช้งาน

        4. ควรต้องซ้อมการใช้งาน Pro Tools และ Dolby Renderer ให้คล่องก่อนเริ่มเรียน เพื่อที่จะทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

        5. ไม่ขาดเรียน ถ้าขาดเรียนคุณสมบัติจะใม่ครบที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรCertification

        6. มีการสัมภาษณ์ online เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 

เนื้อหาหลักสูตร

Chapter 1 – Introduction

ØEssential Terminology

 

Chapter 2 – About DolbyAtmos
ØHistory and Technology

 

Chapter 3 – Overview

Ø Dolby Atmos Integration

Ø Channel Based and Object Based

Ø New Terminology

Ø Pro Tools – Dolby Atmos Routing Concept

 

Chapter 4 – Configuration

Ø Dolby Atmos RendererConfiguration

Ø Pro Tools Configuration

 

Chapter 5 – Session Setup

Ø Session Configuration

Ø Tracks (Bed and Object)

 

Chapter 6 – Atmos Mixing

Ø Pro Tools Surround Panner (Object Panner) Automation

Ø Dolby Atmos Music Panner with Step Sequencer

Ø Dolby Atmos Binaural Settings plug-in (Pro Tools Remote)

 

Chapter 7 – Media Files & Codecs

Ø Dolby Atmos Master File (DAMF set))

Ø Re-renders (Downmix/Fold Down and Upmix/Fan Out)

Ø Media File Formats and The Final Master

Ø Recording Master File (DAMF) to the Renderer

Ø Open Master File (DAMF) into Renderer

Ø Create Re-renders (Export Audio)

Ø Delivery (ADM BWF), Encoded (Apple Spatial Encoder –DD+JOC)

Ø Consumer Atmos Playback Device (Re-render and Downmix)

Ø Binaural Audio Headphone Mix (Binauralization)

Ø HRTF (Standard and Personal)

Chapter 8 – Conclusion

Ø Q&A, Special Techniques

Ø Comment & Suggestion

 

Chapter 9 – Listen to Final Project Mix Assignment

    Sharing Atmos Mix Experience by Pro Mixer Comment & Suggestion

Hand Out Certification by the DEAN

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

ความรู้หรือทักษะที่คาดหวังว่าผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ

        ELO1.เข้าใจโครงสร้างของระบบ 3D Immersive Sound โดยให้ความสำคัญที่ Atmos Music

        ELO2. สามารถมิกซ์เพลงในเวอร์ชั่น Dolby Atmos โดยใช้ Pro Tools กับ Dolby Renderer ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีคุณภาพ พร้อมสำหรับ Apple Music
Streaming Service
ซึ่งเป็นวิธีการมิกซ์เสียงพื้นฐานหลักในการใช้ DAW อื่นๆเช่น Logic Pro, Ableton
Live, Studio One, FL Studio, Reaper, Nuendo, Cubase
ฯลฯ

        ELO3. สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาใช้ในการมิกซ์ Sound for Film,
Sound for Game,
เสียงประกอบสารคดี, Series Netflix ฯลฯและพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้

        ELO4. ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต (
IMSE) เพื่อใช้สมัครทำงานกับ Professional
Studio ต่างๆได้ เช่น Kantana, One Cool, Apollo Lab, Studio
28, Gecko Studio, Dynamic Studio ฯลฯ

 

 

หมายเหตุ***
1.วัน เวลา และเงื่อนไขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.วิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเปิดคอร์ส หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 7 ท่าน*

Facebook
Twitter
Skype

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top