วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ที่สนใจหลักสูตรเทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์ ( creative arts and technology )

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ที่สนใจหลักสูตรเทคโนโลยีและศิลปะสร้างสรรค์ ( creative arts and technology )
โดยน้องๆได้เข้าร่วม Workshop หลากหลายเช่น
Workshop Computer music
Workshop Creative arts and technology (Team lab)
Workshop Immersive Sound Lab เป็นต้น
อีกทั้งได้ร่วมแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องจากทั้งสองสถาบันอีกด้วย
หากโรงเรียนใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน หรือสนใจเข้ามาทัศนศึกษาและเข้าร่วมWorkshop สามารถติดต่อมาได้ที่ 02-329-8197 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top