พิธีมอบไทด์ประดับเข็ม วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

พิธีมอบไทด์ประดับเข็ม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันสถาปนาครบรอบ 60 ปีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ณ อาคาร memorial Hall 
(24 สิงหาคม 2563)

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top