oversea training Japan

งานรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 สจล.

(13 พฤศจิกายน 2019 )

        วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตมีโครงการ oversea training ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาตรี ได้ไปเปิดโลกทัศน์,เรียนรู้ เทคโนโลยีและงานวิจัยใหม่ๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างชาติ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา ในปีการศึกษานี้ ทางวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษา จำนวน 5 คน ไป เรียนรู้งานวิจัยและเทคโนโลยี ใหม่ๆที่มหาลัยชั่นนำที่ญี่ปุ่น มีผลตอบรับที่ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย waseda
        นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถผลิตงานวิจัย ได้ถึง 2 เรื่อง เตรียมตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ ทางวิทยาลัยมีความภูมิใจและหวังอย่างยิ่งว่า จะได้ผลักดันนักศึกษา ที่มีpassionให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดเท่าที่จะทำได้ แล้วมาเป็น ครอบครัววิศวกรรมดนตรีกับเรากันค่ะ

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top