Futuristic Music contest Season VII

กติกาและกำหนดการรับสมัคร

1. จำกัดอายุผู้สมัครตั้งแต่ 13-18 ปี (ณ วันยื่นใบสมัคร) มีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 คน

2. การประกวดจะเป็นการแข่งขันเล่นดนตรีสด ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 27 เมษายน 2566

3. ประเภทเครื่องดนตรีที่ใช้สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล หรือใช้วัตถุสิ่งของมาเป็นเครื่องประกอบจังหวะหรือเป็นการร้องประสานเสียงก็ได้ตามความคิดสร้างสรรค์

4. การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 รอบ   ได้แก่
                               4.1 รอบคัดเลือก โดยการส่ง
คลิปวิดิโอการแสดง จำนวน 3 คลิป ซึ่งประกอบด้วย 

                           1.เพลง cover 1 เพลง (เพลงอะไรก็ได้)

                           2.เพลงแต่งเอง 1 เพลง
                                        3.เพลงบังคับที่ต้องมี สิ่งประดิษฐ์จากของใช้ในชีวิตประจำวันมาประกอบดนตรี 1 เพลง 

                             (พร้อมถ่ายทำ เบื้องหลังการนำวิธีใช้สิ่งประดิษฐ์จากของใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกับวงประกอบเพลงห้ามเป็นเครื่องประดิษฐ์เสียงสังเคราะห์ ) ต้องเป็นคลิปที่อัด                                                   ขณะทำการแสดงสด Take เดียวเท่านั้นไม่อนุญาตให้ตัดต่อแก้ไขภาพ และสามารถใช้เพลงจากโจทย์เพลงที่ 1,โจทย์เพลงที่ 2ได้ )

                  4.2 รอบชิงชนะเลิศ  แข่งขันดนตรีสดจำนวน 3 เพลง (วงละ 20 นาที) ซึ่งประกอบด้วย 

                           1.เพลง cover 1 เพลง (โดยเลือกจากลิสต์เพลงที่กำหนดให้)

     2.เพลงแต่งเอง 1 เพลง

     3.เพลงบังคับที่ต้องมี สิ่งประดิษฐ์จากของใช้ในชีวิตประจำวันมาประกอบดนตรี 1 เพลง

     (ห้ามเป็นเครื่องประดิษฐ์เสียงสังเคราะห์ และสามารถใช้เพลงจากโจทย์เพลงที่ 1,โจทย์เพลงที่ 2ได้ )

     4. หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 เมษายน 2566

     5. ประกาศชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศผ่าน Facebook ของวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมในวันที่ 20 เมษายน 2566

     6. Workshop แนะนำแนวคิดในการใช้สิ่งของมาประกอบดนตรี (Online) วันที่ 1 เมษายน 2566 (สามารถเข้าร่วมได้ก่อนสมัครแข่งขัน)

     7. การแข่งขันประกวดดนตรีรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 27 เมษายน 2566

                                              หลักฐานการสมัคร

              1. ส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1.1 ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://imse.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/ใบสมัครการประกวดวงดนตรี-Futuristic7-4.pdf

1.2 สำเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน ของสมาชิกในวงทุกคน

1.3 คลิปวิดิโอการแสดง จำนวน 3 คลิป ซึ่งประกอบด้วย

                          1.3.1  เพลง cover 1 เพลง 

                          1.3.2 เพลงแต่งเอง 1 เพลง (สามารถใช้เพลง cover มาใช้ในการแสดงได้ สำหรับคนไม่มีเพลงแต่งเอง) 

                          1.3.3 เพลงบังคับที่ต้องมีสิ่งประดิษฐ์จากของใช้ในชีวิตประจำวันมาประกอบดนตรี 1 เพลง

                                  (พร้อมถ่ายทำเบื้องหลังการนำวิธีใช้สิ่งประดิษฐ์จากของใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกับวงประกอบเพลงห้ามเป็นเครื่องประดิษฐ์เสียงสังเคราะห์) ต้องเป็นคลิปที่อัด                                                      ขณะทำการแสดงสด Take เดียวเท่านั้นไม่อนุญาตให้ตัดต่อแก้ไขภาพ และสามารถใช้เพลงจากโจทย์เพลงที่ 1,โจทย์เพลงที่ 2ได้)

                          1.3.4 การตั้งชื่อคลิปวิดิโอการแสดงต้องขึ้นต้นด้วยชื่อเพลง-ตามด้วยชื่อวง ยกตัวอย่างเช่น เพลงรักวง IMSE ให้ตั้งชื่อเป็น รัก-IMSE                 

1.4 ให้ส่งหลักฐานการสมัครและสำเนาบัตรประชาชนมาในรูปแบบไฟล์ Pdf. และคลิปวีดีโอมาที่ imse@kmitl.ac.th

โดยตั้งชื่อเรื่องอีเมลว่า : สมัครแข่งขันประกวดดนตรี Futuristic Music contest Season 7

 

  หลักเกณฑ์การให้คะแนน

          การรวมคะแนนจะแบ่งออกตามหัวข้อดังนี้

1.1 ความสามารถเฉพาะตัวของสมาชิกแต่ละคนในวง

1.2 คะแนนความสามารถของวง

1.3 คะแนนความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี และการประดิษฐ์จากของใช้ในชีวิตประจำวันมาประกอบดนตรี

1.4 คุณภาพความสมบูรณ์ของเสียง (sound quality)

 

 

เงินรางวัล

1.    รางวัลชนะเลิศจำนวน 20,000 บาท 

      พร้อม Gift voucher เลือกเรียน Short course ( Song writing , Music mixing , Advance mixing, Atmos mixing ) กับวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ฟรี 1 Course 

      สำหรับสมาชิกแต่ละคนในวง ( มูลค่า 20,000 -50,000 ต่อ คน

2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 10,000 บาท

3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5,000 บาท

 

 

หมายเหตุ การตัดสินจะตัดสินโดยคณะกรรมการที่มีประสบการณ์ในการทำงานในวงการเพลงของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดย อาจารย์ กอล์ฟ super baker อาจารย์ ติ๊ด โสฬส และ อาจารย์บอย อินคา

**  ทั้งนี้ วันและเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด

 

 

FAQ คำถามที่พบบ่อย

1. อายุเกิน 18 ปี แต่ยังเรียนอยู่ชั้น ม.6 หรือ มีคนในวงอายุต่ำกว่า 13 ปี ประกวดได้หรือไม่
ตอบ ได้ ทั้ง 2 กรณี เด็ก ม.6 ปีสุดท้ายที่ยังไม่ได้เข้าลงทะเบียนมหาลัย ก็ยังสามารถประกวดได้

2. โจทย์เพลงแต่งเอง สามารถอนุโลมให้ใช้เพลง cover มาใช้ในการแสดงได้ (สำหรับคนไม่มีเพลงแต่งเอง)

3. เพลงบังคับ ขอให้นำของใช้ในชีวิตประจำวันมาประยุกต์กับดนตรีเท่านั้น ไม่สามารถนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ได้

4. สำหรับการอัดวิดิโอเพลงบังคับ สามารถซิงค์เสียง เครื่องดนตรีได้แต่ต้องเป็นเสียงที่เกิดจากการเล่นจริงเท่านั้น ในการประกวดจริงเครื่องดนตรี ประดิษฐ์ต้องสามารเล่นจริงได้ ด้วย

5. โจทย์เพลงบังคับไม่จำเป็นต้องเล่นทั้งวง

รับชม Workshop/Q&A ย้อนหลัง

Facebook
Twitter
Skype

お問い合わせ

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

音響工学院

モンクット王ラカバン工科大学 〒10520 バンコク県ラカバン区チャロングン通り

上部へスクロール