วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ร่วมต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
音響工学院
モンクット王ラカバン工科大学  
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประกาศเจตจำนงสุจริต
ต่อต้านคอรัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรและความโปร่งใส
( 1 มีนาคม 2564 )

 

#KMITL #IMSE #ITA

お問い合わせ

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

音響工学院

モンクット王ラカバン工科大学 〒10520 バンコク県ラカバン区チャロングン通り

上部へスクロール