news

ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงาน

ข่าววิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงานเรื่อง “ความคืบหน้าการสร้างอาคาร วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต”(ลงวันที่ …

ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงาน Read More »

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์ Clearing House วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม โควตา สอวน.

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์ Clearing House วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม โควตา …

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์ Clearing House วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม โควตา สอวน. Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 Portfolio โครงการ สอวน. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 Portfolio โครงการ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 Portfolio โครงการ สอวน. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต Read More »

ประกาศวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง รายละเอียดการส่งเอกสารและไฟล์วีดีทัศน์ทางระบบออนไลน์แทนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อแบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 2564 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคัต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1วิทยาลัยวิศวกรรมสังคัต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรายละเอียดตามประกาศ : …

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 2564 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคัต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Read More »

ประกาศรับสมัคร🔰 บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

🔰ประกาศ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ “ตำแหน่งอาจารย์ …

ประกาศรับสมัคร🔰 บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ Read More »

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สจล.ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม IMSE OPEN HOUSE 2020 🔸

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สจล.ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม IMSE OPEN HOUSE …

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สจล.ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม IMSE OPEN HOUSE 2020 🔸 Read More »

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top