วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าลาดกระบัง

บูชาเหรียญพระ

เปิดเรื่องราว “พระนาคปรก” พุทธคุณทรงคุณค่า ด้านการแพทย์ ปัดเป่าโรคภัย พร้อมเผยภาพ ‘เหรียญและพระปางนาคปรกใบมะขาม พระพุทธสัตตนาคเภสัชคุรุมุณี’ หลังผ่านพิธีปลุกเสก
     “พระนาคปรก” ถือเป็นปางพระพุทธรูปที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในฐานะ ‘พระประจำวันเกิด วันเสาร์’ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปในพระอริยาบถประทับขัดสมาธิ บนบัลลังก์พญานาคแผ่พังพานปกเหนือพระเศียร แต่นอกจากจะเป็น พระประจำวันเกิด วันเสาร์ ยังเป็นพระที่ผู้คนสักการะบูชาเพื่อปลดเปลื้องความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานทางกายของมนุษย์ ให้หลุดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลสำคัญที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยได้เป็นอย่างดี และนิยมปลุกเสกกันมาตั้งแต่ในอดีต อาทิ พระนาคปรก หลวงพ่อแฉ่ง ศีลปัญญา วัดบางพัง จ.นนทบุรี ปี พ.ศ. 2484 เหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ (พระพุทธโอสถ) ปี พ.ศ. 2558 และ พระไภษัษคุรุพุทธเจ้า องค์สีขาว หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน ปี พ.ศ. 2560 แต่ทั้งนี้ น้อยคนนักที่จะทราบถึงพุทธประวัติ และพุทธคุณของพระนาคปรก   ดังนั้น จึงขอพาทุกท่านไปสัมผัส 5  เรื่องราวของพระนาคปรก อ่านเพิ่มเติม>>>

ที่มา :https://www.matichonweekly.com/publicize/article_374205


ประเภทของเหรียญพระนาคปรกที่ระลึก

รูปชื่อเหรียญราคาบูชา

– เหรียญไข่เงิน

9,999 บาท

– เหรียญไข่นวโลหะ

1,999 บาท

– เหรียญไข่ทองแดง

999 บาท

– เหรียญปรกมะขามเงิน 

3,999 บาท

– เหรียญปรกมะขามนวโลหะ

999 บาท
– เหรียญปรกมะขามทองแดง599 บาท

*** ท่านสามารถส่งสำเนาหลักฐานการโอนพร้อมชื่อและที่อยู่ของท่าน สำหรับการจัดส่งเหรียญพระที่ระลึกและใบเสร็จ(จัดส่งฟรี) ได้ที่ ***ฟอร์มสั่งซื้อและแจ้งหลักฐานการโอนเงิน ***

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

พลอยไพลิน  (พลอย)

Tel : 094-817-6232

E-Mail : imse@kmitl.ac.th

FB :  วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top