📣📣ประกาศรับสมัคร TCAS64 รอบ Portfolio

📣📣ประกาศรับสมัคร TCAS รอบ Portfolio มาแล้วนคะ📣📣
รายละเอียดการรับสมัครคลิกลิ้งค์ https://www1.reg.kmitl.ac.th/…/2564_1_news1_1282_2020…
 

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top