เวทีเสวนา Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ

เวทีเสวนา Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ

อ.ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สจล. ร่วมเสวนา

กำหนดการ วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 

เวลา  17:30 – 19:30 น.

สถานที่ ณ ชั้น 2 สามย่านโค-ออป ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

“ปอด หัวใจ อวัยวะภายใน พังไปพร้อมเศรษฐกิจก็เพราะฝุ่น PM 2.5”

“รถจะชน เพราะโฆษณาบนจอ LED สว่างโล่จนบังทัศนวิสัย”
“เสียงสัญญาณเตือนบนรถไฟฟ้าดังเกินไป…หรือพวกเราชินกันแล้ว

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top