คอนเสิร์ต Beethoven Symphony no.9 – Finale (Ode to Joy )

คอนเสิร์ต Beethoven Symphony no.9 Finale (Ode to Joy )

นักศึกษาวิชา Musicianship For Engineer2 ร้องคอรัสร่วมกับวงออเคสตร้าสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและนักร้องประสานเสียงจากมหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการแสดง
: 25 มกราคม 2563

เวลา : 19.00 น.

สถานที่ : หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top