วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ทุกคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
ขอเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ทุกคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการคัดเลือกผู้แทนนักศึกษาขององค์กรกิจกรรมนักศึกษาประจำสถาบันฯ ทั้งสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา อย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันเยอะ ๆ นะ

お問い合わせ

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

音響工学院

モンクット王ラカバン工科大学 〒10520 バンコク県ラカバン区チャロングン通り

上部へスクロール