ประกาศช่องทางการติดต่อสื่อสารพิเศษในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

      ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ครั้งนี้ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตเปิดช่องทางการสื่อสารพิเศษให้นักศึกษาสามารถติดต่อแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ, แนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอน รวมไปถึงให้ทางนักศึกษาสามารถติดต่อแจ้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาศติดเชื่อไวรัส COVID-19

 

ช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

DEAN
ASST. PROF. DR. PITAK THUMWARIN
โทร. 0896991135

Assistant Dean
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Mr.Kajornsak kittimathaveenan
โทร. 0898996965

งานกิจการนักศึกษา
คุณพลอยไพลิน ชูศรี
โทร. 0948176232

CONTACT US

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

Institute of Music Science and Engineering

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Road, Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

Scroll to Top