วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ทุกคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
ขอเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ทุกคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการคัดเลือกผู้แทนนักศึกษาขององค์กรกิจกรรมนักศึกษาประจำสถาบันฯ ทั้งสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา อย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันเยอะ ๆ นะ

CONTACT US

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

Institute of Music Science and Engineering

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Road, Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

Scroll to Top