บริษัท Yamaha Music Thailand เข้าเยี่ยมชม

บริษัท Yamaha Music Thailand เยี่ยมชมการเรียนการสอนและงานวิจัย วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
โดย ดร. พีรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
และ Mr. Jin Katagiri Vice President
Yamaha Music Thailand

CONTACT US

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

Institute of Music Science and Engineering

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Road, Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

Scroll to Top