ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงาน

ข่าววิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตร่วมกับบริษัทผู้ควบคุมงาน
เรื่อง “ความคืบหน้าการสร้างอาคาร วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต”
(ลงวันที่ 25 ก.พ
 

CONTACT US

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

Institute of Music Science and Engineering

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Road, Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

Scroll to Top