รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์ Clearing House วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม โควตา สอวน.

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์ Clearing House วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม โควตา สอวน.
 

CONTACT US

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

Institute of Music Science and Engineering

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Road, Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

Scroll to Top