ประกาศ🔰สั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกระเบียบได้กับสโมสรนักศึกษา

เครื่องแบบ 1

🔰ประกาศ

น้องๆ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตสามารถสแกน QR CODE นี้เพื่อทำการสั่งซื้อ หรือคลิกที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds4UoNXnikqWbAW3by_el8-B9Ixh-4EnlU5l7uG648Yv9CNA/viewform?fbclid=IwAR3PF2aRMelX1xPPZ_zGbImzFD9Ynn0SjkmXRvkssN1xvouDYVlOdWldtys
หากน้องๆ มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

 

CONTACT US

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

Institute of Music Science and Engineering

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Road, Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand

Scroll to Top