Oversea training ที่ Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น

คณบดีและผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต(IMSE)
ร่วมฟังนักศึกษาชั้นปีที่ 4 Oversea training ที่ Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น พรีเซ็นต์สรุปงาน

เป็นเวลากว่าสามปีที่เรามีความร่วมมือทางวิชาการกับ ภาควิชา Music Creativity and Environment, Tokyo Univercity of the Arts. ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นที่ผลิตบุคลากรออกไปทำงานในแวดวงศิลปหลายแขนงและมีชื่อเสียงมากมาย ทุกๆปีเราจะพานักศึกษาชั้นปีที่ 2 มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านระบบเสียงที่นี่ ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการส่งนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต(IMSE)ชั้นปีที่ 4 มา oversea training ที่นี่เป็นเวลาสามเดือนกว่า วันนี้มาฟังนักศึกษาพรีเซ็นต์สรุปงานที่ได้ทำมา นอกจากนักศึกษามีโอกาสไปร่วมทำวิจัยกับนักศึกษา ป.โท ป.เอกของที่นี่แล้วยังได้มีโอกาสเข้าไปนั่งเรียนกับนักศึกษาญี่ปุ่นหลายวิชาที่น่าสนใจมากเช่น Advance mixing technique, sound for games, 3D audio ขอบคุณ Prof. Kamekawa, Prof. Marui ซึ่งท่านได้ดูแลเด็กเรากว่าสามเดือน และชื่นชมว่าเด็กเรามีความรู้พื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนั่น อ.ขจรศักดิ์ ยังได้พรีเซ็นต์งานวิจัยที่จะนำมาทำต่อในการเรียนปริญญาเอกของท่าน ซึ่ง Prof.Kamekawa ท่านว่าน่าสนใจมากและยินดีรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ เป็นการปิดทริปสรุปงานนักศึกษา oversae training ที่ประสบความสำเร็จทั้ง 2 ที่(Waseda U. , Tokyo U. of the Arts) ต้องขอบคุณดร.แป้งของเราที่ช่วยประสานงานทุกอย่างแม้แต่หาที่พักที่ปลอดภัยและราคาประหยัดให้เด็กๆเราได้มีโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตแบบนี้ ขอบคุณ อ.ชัยบัณฑิต อ.ดำริห์ จากม.ศิลปากร และสถาบันดนตรีกัลยาฯที่ช่วยสนับสนุนจนทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาได้ครับ

ติดต่อสอบถาม

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Scroll to Top