พิธีมอบไทด์ประดับเข็ม วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

พิธีมอบไทด์ประดับเข็ม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

モンクット王ラカバン工科大学
วันสถาปนาครบรอบ 60 ปีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ณ อาคาร memorial Hall 
(24 สิงหาคม 2563)

お問い合わせ

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

音響工学院

モンクット王ラカバン工科大学 〒10520 バンコク県ラカバン区チャロングン通り

Scroll to Top