อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

(loud volume)นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีความประสงค์จะลงสหกิจศึกษา

ในปีการศึกษา 2564 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ** ออนไลน์ **
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.     บรรยายหัวข้อเรื่อง”เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ”

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.      บรรยายหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการประสานงานกับผู้บังคับบัญชา                                    เวลา  13.00 – 15.00 น.    บรรยายหัวข้อเรื่อง”ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น”

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.      การแนะนำให้รู้จักสหกิจศึกษา

รวม = 8 ชั่วโมง ** เพื่อเก็บชัวโมงอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สหกิจศึกษา

การอบรมผ่านรับบ Zoom  ติดตาม Link ผ่าน Facebook

https://www.facebook.com/216486222568518/posts/739598413590627/

お問い合わせ

02-329-8197

imse@kmitl.ac.th

音響工学院

モンクット王ラカバン工科大学 〒10520 バンコク県ラカバン区チャロングン通り

上部へスクロール